Open Kristelijk Respectvol Actief

Privacyverklaring

NIEUWS
Website van Okra-Melsele is eveneens te vinden op:
www.okra.be/trefpunt/melsele

Vraagje van het bestuur :

Zijn er suggesties voor de bestemmingvan van onze
meerdaagse reis in 2023. Geef jullie voorkeur door aan het bestuur.
Ook hints voor daguitstappen of activiteiten zijn eveneens welkom.

B E S T U U R

Rita Van Mieghem,
teamleider
03 775 39 25
0470 11 04 18


Freddy Van Schelstraete ,
medeteamleider

03 286 04 27
0475 93 47 50
Louis Truyman,
penningmeester
sportverantwoordelijke
03 755 02 50
Gilbert Deckers,
secretaris
0477 52 26 47